Miałem wówczas 17 lat, uczyłem się w liceum ogólnokształcącym. Z uwagi na moje wielorakie zainteresowania obejmujące wiedzę z dziedziny od fizyki i chemii poprzez biologię do techniki, często odwiedzałem bibliotekę miejską. Mieszkałem w tym czasie w małym miasteczku na zachodzie Polski i...